Palvelut


Taloushallintopalvelut

Kuhilas tuottaa asiakkailleen kattavan taloushallintopalvelun nykyaikaisilla, integroiduilla ja pitkälle sähköistetyillä järjestelmillä. Kuhilaan taloushallintopalvelut käsittävät seuraavat osiot:
• Kirjanpito
• Käyttöomaisuuskirjanpito
• Tilinpäätös
• Veroilmoitus
• Kuukausiraportointi
• Alv-tilitykset
• Ostolaskujen käsittely
• Ostoreskontra
• Myyntireskontra
• Perintä
• Maksuliikenne

Kuhilaan palvelut ovat tuotteistettuja ja hinnoittelu on kaikille asiakkaille yhtenäinen. Palvelujen sisältö kuvataan asiakaskohtaisissa toimeksiantosopimuksissa ja sopimusten liitteenä olevissa palvelukuvauksissa. Ostolaskujen kierrätyspalvelussa on käytössä suoritepohjainen hinnoittelu ja muissa taloushallintopalveluissa käytetään kiinteää kuukausiveloitusta.

Volyymiltaan suurin palvelu on ostolaskujen käsittely; vuosittain Kuhilaassa käsitellään noin 230.000 ostolaskua.

Palkkahallintopalvelut
Kuhilaan palkkahallintoprosessi on pitkälle sähköistetty. Sähköistäminen nopeuttaa prosessia, vähentää virheitä ja palkanlaskentaprosessin kokonaistyömäärää ja täten vähentää palkanlaskennan kustannuksia. Palkanlaskentapalveluun kuuluu myös palkkasihteereiden antama neuvonta työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisessa. Yhtiö hoitaa myös asiakkaidensa matkalaskujen maksamisen.

Kuhilaan palkkahallintopalveluun kuuluvat:

• palkkojen laskeminen ja aineiston siirto pankkiin
• palkanmaksun vaikuttavien tekijöiden ylläpito
• palkanmaksun yhteydessä hoidettavat maksut ja perimiset
• palkkalaskelman toimittaminen palkansaajille
• kirjanpitoaineiston tuottaminen
• työnantajatilitykset
• lakisääteiset ilmoitukset, kuten vuosi-ilmoitukset ja Keva-ilmoitukset
• matkalaskujen maksaminen